Vooraankondiging bestemmingsplan Raalterweg 27-27a te Wijhe

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie aan de Raalterweg 27-27a in Wijhe, kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie C, nummers 2212, 2314, 2315 en 2275.

Dit plan maakt de realisatie van twee woningbouwkavels door de sloop van de agrarische bedrijfsbebouwing in het kader van de Kwaleitsimpuls Groene Omgeving en landschappelijke inpassing op de percelen planologisch mogelijk.

U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op onze website. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.

Overeenkomst exploitatie

Het college van B en W heeft op 16 januari 2018 een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie aan de Raalterweg 27-27a te Wijhe. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd.

U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst hieronder inzien of bij ons klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b).

U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Zakelijke omschrijving Raalterweg 27-27a  pdf 342,7 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen