Wijhe - Waterstraat 9

Spring naar einde van Recente berichten

Bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe vastgesteld

Bestemmingsplan te inzage in vakantieperiode - Waterstraat 9, Wijhe

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe

Voor de locatie Waterstraat 9 en tegenover Waterstraat 9 (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie D, nummers 1671 en 1701) legt het college van B en W een ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Vooraankondiging bestemmingsplan Waterstraat 9, Wijhe

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie tegenover Waterstraat 9 in Wijhe, kadastraal bekend gemeente Olst-Wijhe, sectie D, nummer 1671 en 1701.

Spring naar begin van Recente berichten
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen