Vooraankondiging bestemmingsplan Waterstraat 9, Wijhe

Het college van B en W laat een nieuw bestemmingsplan maken voor de locatie tegenover Waterstraat 9 in Wijhe, kadastraal bekend gemeente Olst-Wijhe, sectie D, nummer 1671 en 1701.

Dit plan maakt de volgende ontwikkeling planologisch mogelijk:

De ontwikkeling betreft de verplaatsing van een bouwrecht van het perceel Waterstraat 9 naar de andere zijde van de weg tegenover Waterstraat 9 in Wijhe, om zo de bouw van een woning ter plaatse mogelijk te maken.

U kunt op dit moment nog geen stukken inzien, een reactie geven of in beroep gaan. Binnenkort legt het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit wordt bekend gemaakt in de Huis aan Huis Reklamix en op www.olst-wijhe.nl. In de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u wel reageren.

Overeenkomst exploitatie

Het college van B en W heeft op 14 november 2018 met de initiatiefnemer een overeenkomst afgesloten voor de exploitatie van de locatie tegenover Waterstraat 9 in Wijhe. Hiermee is het kostenverhaal van de voorgenomen ontwikkeling op deze locatie en de hiervoor benodigde planologische procedure verzekerd.

U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst inzien bij ons Klantcontactcentrum in Wijhe (Raadhuisplein 1) en in Olst (Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b) van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019. U kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen de gesloten overeenkomst.

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Waterstraat 9 Wijhe - Zakelijke omschrijving  pdf 309,2 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen