Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Waterstraat 9, Wijhe

Voor de locatie Waterstraat 9 en tegenover Waterstraat 9 (kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie D, nummers 1671 en 1701) legt het college van B en W een ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Het plan voorziet in de verplaatsing van een bouwrecht van het perceel Waterstraat 9 naar het perceel gelegen tegenover Waterstraat 9 in Wijhe om zo ter plaatse een nieuwe woning te realiseren. De nieuw te bouwen woning zal landschappelijk worden ingepast.

Het plan (identificatienummer NL.IMRO.1773.BP2019001048-0201) en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 april tot en met 22 mei 2019. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij onze balies in het gemeentehuis in Wijhe en in het Holstohus in Olst. Bronbestanden vindt u op ro.olst-wijhe.nl.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Leefomgeving via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen