Zakelijke beschrijving Jan Schamhartstraat 101a in Olst

Zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomsten over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening

Partijen:

De gemeente Olst-Wijhe en de heer J.G. Stegeman en mevrouw M. Stegeman, wonende aan Jan Schamhartstraat 101a in Olst.

Datum overeenkomst:

17 januari 2021

Locaties:

Jan Schamhartstraat 101a in Olst

Projectinhoud:

Een herziening van het bestemmingsplan waarin de agrarische bedrijfsbestemming wordt gewijzigd naar woonbestemmingen. Alle aanwezige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en erfverhardingen worden verwijderd. Ter compensatie worden vier nieuwe woningbouwkavels gerealiseerd op de plek van de bestaande bedrijfsbebouwing. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om op één van de vier woningbouwkavels het woonvolume op te delen in drie woningen/wooneenheden om zo ook betaalbare woningen te kunnen realiseren. Op de locatie worden de landschaps- en natuurwaarden versterkt.

Doel van de overeenkomst:

Het doel van de overeenkomst is om het kostenverhaal te regelen voor de wijziging van de agrarische bedrijfsbestemmingen naar woonbestemmingen voor de locatie Jan Schamhartstraat 101a in Olst zoals hiervoor beschreven.

Hoofdlijnen overeenkomsten:

Er zijn afspraken gemaakt over kostenverhaal ten aanzien van de wijziging van de bestemming(en). De gemeente heeft de inspanningsverplichting om de bestemming te wijzigen door het in procedure brengen en vaststellen van een bestemmingsplan.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen