Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Wat kost bouwen?

Als hulpmiddel geven we je graag een overzicht van de kosten waarmee je onder andere rekening moet
houden. Het overzicht is niet volledig, maar geeft je wel een indruk. Jouw financieel adviseur, aannemer,
notaris en de verschillende teams van de gemeente kunnen je verder informeren.

Hypotheekkosten

U betaalt advieskosten voor financieel advies en bemiddeling. Voor het afsluiten van een hypotheek en de verzekeringen betaalt u afsluitkosten.

Notariskosten

Kosten van de akte(n) en kosten van de gronduitgifte zoals kadastraal recht, kosten inschrijvingsakte(n), kosten kadastrale inmeting en belastingen.

Overbruggingskosten

  • De eventuele kosten van een overbruggingshypotheek.
  • Rente: u betaalt (hypotheek)rente over de al betaalde termijnen van de aannemer tijdens de bouw.

Grondprijs die u aan de gemeente betaalt

  • Grondkosten: koopsom van de bouwkavel en btw.
  • Rentekosten: als u de koopakte later dan de in de koopovereenkomst genoemde periode bij de notaris ondertekent, betaalt u rente. Deze rente wordt belast met 21% btw.

Inschrijfkosten en borgsom

De inschrijfkosten voor een woningbouwkavel bedragen € 50,-. De borgsom voor de reservering van een kavel bedraagt € 250,-. Wanneer de reservering wordt omgezet in koop, wordt de borgsom van € 250,- in mindering gebracht op de koopsom van de kavel. Wanneer u afziet van de aankoop van de kavel en de reservering komt te vervallen, dan hebt u geen recht op terugbetaling van de borgsom.

Legeskosten

Legeskosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning en eventueel bijkomende kosten (zoals ontheffings- en afwijkingsmogelijkheden).

Kosten ontwerp woning

  • Advieskosten woning
  • Honorarium voor onder andere de architect, constructeur en installateur.

Bouwkosten

  • Aanneemsom + opslagen + constructieberekeningen + sonderingskosten
  • Materiaal- en loonkosten
  • Opslagen (algemene kosten + winst en risico + btw)
  • Stelposten

Aansluitkosten

Kosten voor het aansluiten van nutsvoorzieningen, zoals gas, elektra, water, internet en telefonie.

Tuinaanleg

Een globale kostenraming kunt u maken met behulp van de website www.watkostbouwen.nl

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen