Vergunningen

Bouw- of verbouwplannen? Dan hebt u mogelijk een vergunning nodig. Soms kunt u vergunningsvrij bouwen.

Vergunningcheck

Als u gaat (ver)bouwen kan het zijn dat u een vergunning nodig hebt. Hiervoor is de omgevingsvergunning (Wabo). U kunt een vergunningscheck doen in het landelijke Omgevingsloket.

Vergunningsvrij bouwen

In het Besluit Omgevingsrecht staan regels over het vergunningsvrij bouwen. In de toelichting Besluit omgevingsrecht eest u meer over vergunningsvrij bouwen. Lees ook het document Omgevingsvergunningsvrij bouwen en gebruiken.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u mogelijk vergunningsvrij bouwen. Houdt er wel rekening mee dat u misschien een vergunning of ontheffing nodig hebt voor slopen of aanleggen. U moet wel voldoen aan de regels met het oog op veiligheid en gezondheid uit het Bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Omgevingsvergunning (Wabo)

Met de omgevingsvergunning kunt u van de gemeente toestemming krijgen voor verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld bouwen, het afwijken van een bestemmingsplan, milieuverantwoord ondernemen, slopen. Maar ook het vellen van houtopstand en het aanleggen van wegen. Met de omgevingsvergunning kunt u eerdere vergunningen in 1 keer aanvragen. U ontvangt daarop ook 1 besluit.

In het Omgevingsloket kunt u naast de vergunningscheck ook de vergunningsvraag indienen.

Omgevingsdienst IJsselland

Omgevingsdienst IJsselland is een samenwerkingsverband tussen elf gemeenten en de provincie Overijssel. Samen geven ze invulling aan taken op het gebied van omgevingsrecht. Ook dragen ze bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daarmee versterken ze inwoners en bedrijven. Hun vestiging in het Stadskantoor in Zwolle biedt één aanspreekpunt. Zo benutten zij hun specialismen optimaal en kunnen ze iedere aanvraag als individu behandelen.

Schetsplan/vooroverleg

Wanneer u wilt (ver)bouwen raden wij u aan om uw bouwplannen met een schetsplan aan ons voor te leggen. Wij toetsen uw bouwplan aan de mogelijkheid om vergunningsvrij te bouwen, het bestemmingsplan en de welstandseisen. Als uw bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, onderzoeken wij of we een ontheffing op het bestemmingsplan kunnen verlenen. Past uw bouwplan binnen het bestemmingsplan of kunnen wij een ontheffing verlenen? Dan leggen wij het plan voor aan de adviseur ruimtelijke kwaliteit.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Wettekst Besluit omgevingsrecht (Bor) Olst-Wijhe  pdf 751,0 KB Download
Toelichting Besluit omgevingsrecht (Bor) Olst-Wijhe  pdf 1.397,3 KB Download
Omgevingsvergunningsvrij bouwen en gebruiken Besluit omgevingsrecht (Bor) Olst-Wijhe  pdf 2.740,7 KB Download
Brochure vergunningvrij bouwen Olst-Wijhe  pdf 1.056,3 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen