Vergunningen

Bouw- of verbouwplannen? Dan hebt u mogelijk een vergunning nodig. Soms kunt u vergunningsvrij bouwen.

Vergunningcheck

Als u gaat (ver)bouwen kan het zijn dat u een vergunning nodig hebt. Hiervoor is de omgevingsvergunning (Wabo). U kunt een vergunningscheck doen in het landelijke Omgevingsloket.

Vergunningsvrij bouwen

In het Besluit Omgevingsrecht (pdf, 752 kB) staan regels over het vergunningsvrij bouwen. In de toelichting Besluit omgevingsrecht (pdf, 1,3 Mb) leest u meer over vergunningsvrij bouwen. Lees ook het document Omgevingsvergunningsvrij bouwen en gebruiken (pdf, 2,7 Mb). Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u mogelijk vergunningsvrij bouwen. Houdt er wel rekening mee dat u misschien een vergunning of ontheffing nodig hebt voor slopen of aanleggen. Regels met het oog op veiligheid en gezondheid uit het Bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek zijn wel van kracht ondanks het vergunningvrij bouwen. U moet voldoen aan deze regels.

Omgevingsvergunning (Wabo)

Met de omgevingsvergunning kunt u van de gemeente toestemming krijgen voor verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld bouwen, het afwijken van een bestemmingsplan, milieuverantwoord ondernemen, slopen, het vellen van houtopstand en het aanleggen van wegen. Met de omgevingsvergunning kunt u eerdere vergunningen in 1 keer aanvragen en ontvangt daarop ook 1 besluit.

In het Omgevingsloket kunt u naast de vergunningscheck ook de vergunningsvraag indienen.

Schetsplan / vooroverleg

Wanneer u wilt (ver)bouwen raden wij u aan om uw bouwplannen met een schetsplan voor te leggen aan de gemeente. Wij toetsen uw bouwplan aan de mogelijkheid om vergunningsvrij te bouwen, het bestemmingsplan en de welstandseisen. Als uw bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, onderzoeken wij of we een ontheffing op het bestemmingsplan kunnen verlenen. Past het bouwplan binnen het bestemmingsplan of kunnen wij een ontheffing verlenen, dan leggen wij het plan voor aan de adviseur ruimtelijke kwaliteit.

 
Spring naar einde Spring naar begin