Riool

Praktische informatie over alles wat met riool te maken heeft.

In het Gemeentelijk Rioleringsplan is beleid geformuleerd voor het rioleringsbeheer op gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater.

Rioolheffing

Iedere keer dat u gebruik maakt van het toilet, onder de douche gaat of de (af)was doet, maakt u gebruik van het riool. U betaalt rioolheffing voor het gebruik van de riolering. Ook als u niet bent aangesloten op de riolering, maar er wel hemelwater van uw perceel wordt afgevoerd. De opbrengst van de rioolbelasting gebruiken wij voor het beheer en onderhoud van voorzieningen voor de opvang en afvoer van water. De tarieven voor de rioolbelasting stellen wij jaarlijks vast.

Rioolaansluiting

De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Wij zorgen voor de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgen wij ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. U kunt een aansluiting op het rioolstelsel bij ons aanvragen.

Vragen?

Hebt u vragen over het waterloket? Neem contact op met het klantcontactcentrum. Dit kan ook via telefoonnummer 14 0570.

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Folder wat te doen bij een rioolverstopping  pdf 308,4 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen