Wat te doen bij wateroverlast?

Soms valt er in korte tijd heel veel regen. De riolering, maar ook sloten en vijvers, kunnen al dat water niet altijd aan. Wij zetten ons samen met het waterschap in om de overlast te beperken. Op deze pagina lees je wat wij doen én wat je zelf kunt doen.

Hoe komt het?

Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. En dat komt weer doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. We veroorzaken dit zelf door heel veel fossiele brandstoffen te gebruiken en bijvoorbeeld door intensieve landbouw. Door de klimaatverandering neemt onder andere de kans op extreme regenbuien toe. Het water zal dan vaker op straat blijven staan. Daar moeten we mee om leren gaan. Vergelijk het met andere extreme weersomstandigheden zoals sneeuw, gladheid en storm. Water op straat vinden we acceptabel, zolang het maar niet in onze woningen terechtkomt. Daar kunnen we met elkaar wat aan doen.

Wat doen wij eraan?

Bij nieuwbouwplannen houden we al rekening met de klimaatverandering en treffen daarbij maatregelen om ook bij extreme buien wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. We houden bijvoorbeeld ruimte voor wadi’s en sloten om water tijdelijk te bergen. In bestaand bebouwd gebied is die ruimte er vaak niet. Bij het vernieuwen van een wijk en bij het vervangen van het riool nemen we waar mogelijk al sinds jaren maatregelen tegen mogelijke wateroverlast.

Voor de kernen doen wij onderzoek naar de locaties waar wateroverlast is ervaren en zoeken we naar oplossingen om deze overlast in de toekomst tegen te gaan. Zijn er oplossingen om het water op een betere manier weg te laten lopen of naar plaatsen te leiden waar dit regenwater geen overlast veroorzaakt of kunnen we op plaatsen berging creëren in bijvoorbeeld groenstroken?

Goede maatregelen om toekomstige wateroverlast te voorkomen zijn vaak best ingrijpend en kosten veel geld. Waar mogelijk voeren we deze dan ook op, op de momenten dat er ook andere werkzaamheden, rioolvervanging, wegreconstructies e.d. plaatsvinden.  Dit betekent ook dat lang niet overal op kortetermijn maatregelen getroffen kunnen worden. Als er eenvoudige, snel uit te voeren minder dure oplossingen zijn, voeren wij deze waar mogelijk uit.

Wat kun je nu al zelf doen?

 • Groene tuin: tegels eruit, plantjes erin!
  Richt uw tuin 'regenproof' in. Gras en groen nemen meer water op dan stenen en tegels. Veel tegels in de tuin zorgt voor veel regenwater in het riool. Tijdens een hoosbui kan het riool niet al het regenwater afvoeren. Met minder tegels voorkom je daarom natte voeten. Dit zorgt ook nog eens voor een koelere tuin in de zomer. Kijk ook eens of het mogelijk is om samen met uw buren de buurt te vergroenen. Bekijk onze folder over regenwater in de tuin.  
 • Regenton
  Een heel eenvoudige oplossing. Het regenwater loopt zo uit de regenpijp in de regenton. Gebruik het om de tuin te besproeien en laat de regenton voor een hoosbui leeglopen voor het beste effect.
 • Gebruik grind in plaats van stenen
  Kies grind voor uw oprit of terras. Het regenwater kan dan makkelijk in de bodem wegzakken.
 • Zorg voor goede afwatering in uw tuin
  Om een goede afwatering, berging en infiltratie in uw tuin te realiseren, kunt u door de tuin heen een aantal diepe gaten graven (bijvoorbeeld met een grondboor) en die volstorten met grind. Tijdens een bui kan het water daar makkelijk wegstromen naar een diepere grondlaag. U kunt kijken waar het water vanuit uw tuin naar toe stroomt en waar er veel water blijft liggen tijdens een bui en daar beginnen.
 • Leg een groen dak aan
  Een ‘groen’ dak houdt regenwater vast. Zo ontstaat er minder snel wateroverlast. Een groen dak kan wel 40 liter per vierkante meter vasthouden. Het levert ook nog eens een koeler huis op in de zomer. Controleer eerst of het dak structureel sterk genoeg is. Vaak is het dak van een overkapping, uitbouw, garage of schuur hier geschikt voor.
 • Dakgoten schoon houden
  Zorg dat water goed kan weglopen. Controleer daarom regelmatig de dakgoten en maak ze vrij van takjes en vuil.

Subsidie voor afkoppelen

Als het dakoppervlak van jouw woning of bedrijf is aangesloten op het gemengde riool en gelegen is binnen de bebouwde kom, dan kun je subsidie ontvangen voor het afkoppelen van jouw dakoppervlak. Door je hemelwater af te koppelen van het gemengde rioolstelsel zorg je ervoor dat zuiveringsinstallaties efficiënter en goedkoper water kunnen zuiveren. Ook zorgt afkoppelen van hemelwater voor minder wateroverlast op straat en voor minder overloop van water uit het gemengde riool naar oppervlaktewater.

In ons Digitaal Loket lees je hoe je subsidie voor het afkoppelen van dakoppervlak aan kunt vragen.

Kijk voor tuintips ook op de website van Milieu Centraal.

Wat kun je doen bij een hoosbui?

Wij kunnen op korte termijn niet afdoende maatregelen nemen om overal wateroverlast te beperken of voorkomen. Als er een hoosbui dreigt, kun je zelf de volgende noodmaatregelen nemen:

 • Zorg dat het water niet naar binnen kan. Leg zandzakken voor de deur. Plak ducttape op spouwopeningen en naden van deuren. Het is minder ingrijpend om later een kozijn te schilderen dan om de vloer te vervangen. Er zijn ook bedrijven die een waterschot of -stopper aanbieden.
 • Rijd er nog verkeer door de straat? Zet je auto op de weg, zodat de golven van het verkeer je woning minder makkelijk bereiken. Ga zelf ook langs de straat staan en gebaar dat men langzamer moet rijden. Ga zelf niet met de auto weg.
 • Om te voorkomen dat rioolwater via de wc jouw huis binnenkomt, leg je een handdoek over het toilet. Doe de toiletbril met deksel dicht en zet daarna een zandzak, emmer water of iets anders zwaars op de deksel.
 • Om te voorkomen dat rioolwater via het doucheputje naar binnen stroomt, leg je een handdoek met een verzwaring op het doucheputje.
 • Loopt het water toch via het toilet of de douche je huis in? Dan betekent dat dat het regenwater niet naar het hoofdriool kan en eigenlijk via de regenpijpen terug de woning in loopt. Koppel in dat geval de regenpijp af (sla er een gat in) waardoor het regenwater vanaf het dak de tuin in kan stromen. Zo drukt het regenwater in de regenpijp niet het water in het toilet of doucheputje omhoog je huis in.

Wateroverlast: wie bel je dan?

Bij hevige regenval (maar ook bij storm) krijgt de meldkamer veel telefoontjes van inwoners die overlast of schade hebben. Situaties die levensbedreigend zijn krijgen voorrang op andere hulpverzoeken. Medewerkers van de meldkamer die telefoontjes aannemen maken een snelle inschatting van het risico en kunnen daardoor niet iedereen volledig en uitgebreid te woord staan. Bij acuut gevaar of spoed belt u het alarmnummer 112. Is het niet acuut en speelt het in de openbare ruimte, neem dan contact op met de gemeente. De Veiligheidsregio heeft een handig schema gemaakt waarin u kunt zien wie u moet bellen voor welke overlast.

Heb je schade aan je woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Eventuele schade kun je verhalen bij je verzekering.

Via de pagina Wateroverlast melden kun je een melding bij ons doen.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen