Nieuwsbrief Buitengewoon wonen in Noorder Koeslag

Op 28 oktober 2018 startte aannemer Hoogeboom-Raalte met het bouwrijp maken van Noorder Koeslag. Begroeiing is verwijderd en bomen zijn gekapt. De bomen die gekapt zijn waren soorten die bijna aan het einde van hun levensverwachting zaten. Daarom is besloten ze te kappen en in het plangebied nieuwe bomen te planten. Er is 1 eik behouden met een goede levensverwachting.

De komende tijd graaft de aannemer de ondergrond van de nieuwe wegen uit en wordt de riolering aangelegd. Daarna starten de nutsbedrijven met de aanleg van de kabels en leidingen in het gebied. De verwachting is dat het gebied half maart 2019 bouwrijp is.

Het huidige fietspad tussen de Koestraat en de fietstunnel wordt verwijderd voor de aanleg van een nieuwe weg. Voordat het fietspad verwijderd wordt, leggen we een tijdelijk pad aan van betonplaten. Hierdoor blijft de korte fiets- en wandelverbinding tussen Wijhe en de Boerhaar gehandhaafd.

Wijziging voorrang Koestraat/Plattenberg

Geregeld ontvangen we klachten over de verkeersveiligheid op de kruising Koestraat/Plattenberg bij de Omloop. Autoverkeer en fietsers vanuit de Plattenberg moeten nu voorrang krijgen van het verkeer op de Koestraat (en het verkeer op de tijdelijke bouwweg). Dit gaat niet altijd zoals het moet. Om deze situatie te verbeteren, is besloten de voorrang op de kruising anders te regelen. Dit betekent dat het verkeer vanaf de Plattenberg en de bouwstraat voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Koestraat. De voorrangssituatie verandert. Hiervoor is een verkeersbesluit genomen. Binnenkort zullen de benodigde borden en markeringen aangebracht worden.

Maatregelen Zandhuisweg

Bij de Zandhuisweg maken we het oversteken makkelijker. Bij de rotonde verlagen we de verhoging in het midden van de weg, zodat oversteken gemakkelijker wordt. Ook komt er een pad tussen het voetpad naar de bushalte en het asfaltpad tussen de Omloop en de appartementen.

Bij het pad tussen de appartementen en de eerste houten patiobungalows leggen we een oversteek voor fietsers aan. Hier komt een ‘verkeersplateau’ met oversteekmogelijkheden voor een betere verbinding tussen het de wijk en het fietspad langs de Zandhuisweg. Deze werkzaamheden voeren we uit van 26 november t/m 30 november.  Tijdens deze werkzaamheden is de Zandhuisweg voor het autoverkeer afgesloten tussen de Omloop en de Geere.

Start volgende verkoopfase

Op dinsdag 6 november is de kavelverkoop van de eerste kavels in fase 3 gestart. De informatieavond is druk bezocht. Inschrijven kan nog t/m 23 november. In januari 2019 start Roosdom Tijhuis met de verkoop van hun woningen.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen