Olst-Wijhe blikt tevreden terug op de realisatie van onder meer 520 woningen

Vanaf 2022 heeft gemeente Olst-Wijhe de focus op wonen. Maar ook daarvóór had Olst-Wijhe aandacht voor woningbouw. Afgelopen week besloot het college om de raad voor te stellen om vier zogenaamde grondexploitatieprojecten financieel af te sluiten, waaronder drie woningbouwprojecten. In de projecten Zonnekamp Oost, Noorder Koeslag en Wesepe Woningbouw zijn in totaal 520 woningen voor naar schatting 1.300 (nieuwe) inwoners en diverse speelplekken gerealiseerd. Bedrijventerrein Meente Zuid kreeg er acht bedrijfskavels bij.

Focus op woningbouw

De gemeente Olst-Wijhe ziet de wooncrisis als belangrijkste thema voor de komende jaren. Want er moeten woningen gebouwd worden om het woningtekort terug te dringen. Onder eigen inwoners is de woningnood hoog. Maar de gemeente wil met de woningbouw ook nieuwe inwoners aantrekken, om het voorzieningenniveau in de gemeente zo veel mogelijk in stand te houden. Daarom wil de gemeente onder de noemer ‘Olst-Wijhe, toekomstbestendige, eigenzinnige regionale woongemeente aan de IJssel’ tot 2032 groeien met 1.000 tot 1.200 woningen. De woningbouwprojecten die nu financieel worden afgesloten, hebben de gemeente vooral geleerd om samen met veel partijen en (toekomstige) bewoners woningen te bouwen waar mensen behoefte aan hebben.

Gerealiseerde woningen

De variatie in de gerealiseerde woningen laat dat ook zien. Betaalbaarheid, duurzaamheid en waar mogelijk eigen regie van inwoners staan centraal.  In de genoemde projecten konden inwoners van Olst-Wijhe hun eigen rijwoning, tweekapper of vrijstaande woning bouwen op een uitgegeven kavel.

Niet iedereen wil of kan een woning zelf bouwen. Daarom zijn ook projectmatig woningen gebouwd, zoals in Wijhe, de starterswoningen in Olst en in Wesepe en de ‘Nul op de Meter woningen’, House2Start en de CPO Aardehuizen in Olst. Hiernaast zijn duurzame huurwoningen door SallandWonen gerealiseerd in beide grote kernen.

Inspelen op de markt

Een grondexploitatie is een begroting die de grondkosten en grondopbrengsten van een gebiedsontwikkeling in kaart brengt. Met een grondexploitatie kan de gemeente bijsturen als de markt er om vraagt en is er ruimte voor beleidsdoelen en sociale doelen. Ook kan de gemeente beter reageren op wensen van de bewoners over de openbare ruimte.

Bij een grondexploitatie is er kans op winst, maar ook een risico op verlies, afhankelijk van de markt. De projecten Zonnekamp Oost, Meente Zuid en Noorder Koeslag zijn winstgevend. Wesepe Woningbouw is dat niet door de langere looptijd, ruime opzet van de wijk en de woningbouwcrisis.

Winst, investeringen en kosten

Met de afsluiting van de vier grondexploitaties is de afgelopen jaren in totaal € 1.806.000,- aan de algemene middelen van de gemeente toegevoegd. Met dit geld betaalt de gemeente onder meer voorzieningen in de kernen, zoals bijvoorbeeld de investeringen in nieuwe kindcentra, de fietstunnel in Olst en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden. Steeds vaker leveren woningbouwprojecten geen winst op, vanwege de noodzaak om voldoende sociale huur- en koopwoningen te bouwen en vanwege de stijgende kosten om woningbouwprojecten te kunnen realiseren.

Deel dit
Mail
Bellen