Raadsvoorstel voor extra woonwagenstandplaatsen in Olst en Wijhe

Vorige week heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de bestemmingsplanwijziging voor extra woonwagenstandplaatsen aan de Hooiberglaan in Olst en Het Anem in Wijhe voor vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Reacties op het ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan voor een aantal nieuwe woonwagenstandplaatsen heeft enige tijd geleden ter inzage gelegen. Er zijn veel en ook complexe reacties (‘zienswijzen’) bij de ter inzagelegging binnengekomen. De gemeente heeft deze zienswijzen verzameld en beantwoord in een zogenaamde ‘Nota voor beantwoording zienswijzen’.

Het bestemmingsplan moet ook voldoen aan regelgeving van andere overheden. Naast de zienswijzen moet de gemeente daarom ook de reacties van andere overheden in het plan verwerken.

Om hoeveel standplaatsen gaat het?  

In totaal krijgt Olst-Wijhe er zeven woonwagenstandplaatsen bij: vier in Olst en drie in Wijhe. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de behoefte van zogenaamde ‘spijtoptanten’. Dit zijn woonwagenbewoners die terug willen keren naar een woonwagen in de gemeente Olst-Wijhe, maar voor wie nu geen standplaatsen beschikbaar zijn.

Het college stelt de raad voor om de nieuwe woonwagenstandplaatsen aan te bieden via erfpacht voor een periode van 15 jaar. Na een volledige erfpachttermijn van 15 jaar bekijkt de gemeente of de woonwagenbewoner de kavel kan kopen of dat een aanvullende erfpachttermijn van 15 jaar volgt.

Wanneer besluit de gemeenteraad?

De gemeenteraad bepaalt zelf in welke raadsvergadering ze de bestemmingsplanwijziging behandelt.

Deel dit
Mail
Bellen