Omwonenden enthousiast over conceptvisie voor omgeving kerk aan Stationsweg Wijhe

Ingebrachte ideeën en aandachtspunten kunnen plan nóg beter maken

Gisteravond hebben de gemeente en de initiatiefnemers de concept gebiedsvisie Stationsweg Wijhe aan omwonenden laten zien. Hiervoor was een inloopbijeenkomst georganiseerd in de parochiezaal achter de St. Jozefschool. De initiatiefnemers presenteerden de plannen en stedenbouwkundig bureau SACON gaf korte presentaties. Naast veel positieve reacties hebben de initiatiefnemers meerdere aandachtspunten en ideeën opgehaald. Hiermee kan het plan mogelijk nóg beter worden gemaakt!

De concept gebiedsvisie combineert vier ruimtelijke initiatieven in de omgeving van de katholieke kerk aan de Stationsweg in een samenhangend plan. Door eigendomsgrenzen los te laten, onstaat er een nieuw en aantrekkelijk woongebied met circa 35 tot 40 woningen en wordt de kwaliteit die het gebied al heeft, verder versterkt. Lees hier meer informatie over de vier initiatieven

Wat zijn de reacties van omwonenden? 

De meeste omwonenden zijn enthousiast over de concept gebiedsvisie. Zij vroegen met name aandacht voor het behoud van de kwaliteit van het historisch bijzondere gebied, hoogte en positionering van het hofwonen, verkeer en parkeermogelijkheden. De inloopbijeenkomst werd bezocht door ongeveer 50 bezoekers. 

Hoe gaat het verder? 

Omwonenden maar ook andere inwoners van Wijhe kunnen tot en met 10 oktober hun mening geven op de concept gebiedsvisie via mijnkijkop.olst-wijhe.nl/stationsweg. Hier is ook alle informatie over de initiatieven en de complete concept gebiedsvisie te vinden. Ook waren er al gesprekken met de directe buren, buurtvereniging Bios, Heemtuin, Weijtendaal en SallandWonen. Op basis van de gesprekken en alle reacties wordt de visie eventueel aangepast. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarna de definitieve visie vast. Daarna wordt er een plan van aanpak voor het vervolg gemaakt.   

Wanneer gaat het plan door?  

De visie kan alleen uitgevoerd worden als alle vier partijen daadwerkelijk meedoen!  Daarom moeten de initiatiefnemers hun stuk grond stuk daadwerkelijk beschikbaar kunnen stellen, voordat de visie kan worden vastgesteld. Hiervoor zal een intentieovereenkomst worden gesloten. Zo weten alle initiatiefnemers of hun initiatief in de gewenste vorm kan doorgaan.   

Wanneer de gronden niet beschikbaar worden gesteld, kan de gebiedsvisie niet worden uitgevoerd en heeft het maken van een plan van aanpak geen zin.  

Deel dit
Mail
Bellen