Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek een sportcomplex gebouwd kan worden of een camping kan worden opgezet. In het bestemmingsplan staat ook waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Het gaat dan niet alleen om et gebruik van de grond, maar ook over de maximale afmetingen van de gebouwen.

Bestemmingsplannen bevatten regels over bijvoorbeeld het gebruik van de grond, maar ook over de maximale hoogte en breedte van bouwwerken. Ruimtelijke, functionele en verkeerskundige aspecten worden in het bestemmingsplan vastgelegd. Zo kan de gemeente er via het bestemmingsplan voor zorgen dat de situatie blijft zoals hij is.

Een bestemmingsplan geldt niet alleen voor inwoners en bedrijven. Ook de gemeente zelf is er aan gebonden.

Plankaart, regels en toelichting

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • Een plankaart, dat is een soort landkaart van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft.
  • De regels, die beschrijven wat voor soort bebouwing er mag plaatsvinden. Daarnaast leggen de regels vast hoe er gebouwd mag worden. Zo wordt bijvoorbeeld de maximale hoogte of breedte van bouwwerken genoemd.
  • Een toelichting, hierin zijn de kenmerken van een wijk vastgelegd. Ook maakt de gemeente in de toelichting duidelijk wat haar bedoelingen zijn met het gebied of de buurt.

Inzien bestemmingsplan

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. Het kan daarom van belang zijn voor u. Bijvoorbeeld als u uw huis of bedrijf wilt uitbreiden, of een garage wilt bouwen. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn, dan kunt u het bestemmingsplan inzien. Met de zoekfunctie kunt u alle digitale bestemmingsplannen van de gemeente Olst-Wijhe bekijken. De overige, nog niet digitaal opgestelde bestemmingsplannen, zijn in te zien op het gemeentehuis in Wijhe.

Bestemmingsplannen digitaal bekijken

Digitaal beschikbare bestemmingsplannen vindt u op Ruimtelijkeplannen.nl.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen