De Klimboom | Boskamp

Nieuwbouw op locatie De Klimboom

Op de plek van vroegere basisschool De Klimboom en het naastgelegen trapveldje komen 17 nieuwbouwwoningen, een speelplek en voldoende parkeerplaatsen. De ontwikkeling van deze locatie is een van de projecten uit de gebiedsagenda van de Boskamp.

Wie bouwen de woningen?

Negen woningen worden gebouwd door jongeren uit Boskamp.  Een groep jongeren uit Boskamp heeft hiervoor een CPO-vereniging voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap opgericht. CPO betekent dat inwoners samen aan de slag gaan met het bouwen van eigen woningen. Heb je  vragen over het CPO-project, dan kun je mailen naar cpo.boskamp@hotmail.com.

SallandWonen gaat vier huurwoningen realiseren, voor sociale huurders met een binding aan de Boskamp.

Daarnaast is er in het plan ruimte voor 4 betaalbare beneden- en bovenwoningen. De gemeente zoekt via verkoop bij inschrijving een aannemer of bouwbedrijf om deze woningen te realiseren. In het uitgifteprotocol staan alle voorwaarden en hoe de gemeente de inschrijvingen beoordeelt.

Wanneer start de bouw van de woningen?

De Klimboom-locatie krijgt binnenkort de bestemming ‘wonen’.  Naar verwachting neemt de gemeenteraad in april een besluit om het bestemmingsplan vast te stellen. De bouw van de eerste woningen start naar verwachting eind 2024. De oplevering is mede  afhankelijk van de bedrijven die elektra en water leveren. Helaas zijn de wachttijden voor elektra lang.

Deel dit
Mail
Bellen