Grond

Omvorming, adopteren openbaar groen

Er is minder geld beschikbaar voor het onderhoud van openbaar groen. Toch willen wij de kwaliteit en diversiteit van het openbaar groen zoveel mogelijk in stand houden. Daarom kunt u een adoptieovereenkomst met ons sluiten. U adopteert als het ware een stukje openbaar groen, waarbij het onderhoud wordt overgedragen en de diversiteit gewaarborgd blijft. Dit groen betreft wel openbaar groen en kan dus geen onderdeel uitmaken van een tuin. Natuurlijk kunt u altijd suggesties aanleveren voor alternatieve mogelijkheden om te besparen op de onderhoudskosten van het groen in uw straat.

Verkoop groenstroken

De verkoopkaarten van de groenstroken zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Grenst een groenstrook aan uw woonperceel en staat deze op de verkoopkaart? Dan komt deze strook in principe in aanmerking voor verkoop. We proberen kanteelvorming zoveel mogelijk te voorkomen. Dit brengt in verhouding hoge onderhoudskosten met zich mee.

Digitaal loket

In ons digitaal loket kunt u sommige grondzaken ook online regelen.

Vragen?

Voor vragen over de omvormingen, het adopteren of de aankoop van een groenstrook kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum.

 
Spring naar einde Spring naar begin