CPO De Klimboom | Boskamp

Nieuwbouw op locatie De Klimboom

Er zijn plannen om op de plek van vroegere basisschool De Klimboom woningen te bouwen deels voor jongeren uit Boskamp. De ontwikkeling van deze locatie is een van de projecten uit de gebiedsagenda van de Boskamp.

Wie zijn bij de plannen betrokken?

Het idee is om een deel van de woningen te bouwen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, ofwel CPO. CPO betekent dat inwoners samen aan de slag gaan met het bouwen van eigen woningen. Met CPO is de kans groter dat de woningen voor lokale Boskampenaren gebouwd worden. Daarnaast worden er misschien ook andere koopwoningen gebouwd. SallandWonen wil op deze locatie een aantal huurwoningen realiseren.

Een groep jonge inwoners van de Boskamp is hierover met de gemeente in gesprek.  Stedenbouwkundig bureau Sacon uit Zwolle helpt met het maken van de stedenbouwkundige verkenning. Daarnaast is er een externe begeleider die de groep jongeren wegwijs maakt in allerlei zaken, zoals de officiële oprichting van de CPO-groep bij de notaris.

Hoe gaat het verder?

De gemeente heeft al enkele onderzoeken gedaan om een goed beeld te krijgen van het terrein. Zoals een flora en fauna onderzoek naar planten en dieren waar tijdens de bouw rekening mee gehouden moet worden. Ook is de locatie ingemeten en vindt bodemonderzoek plaats.

Wanneer de stedenbouwkundige verkenning klaar is, gaat deze eerst naar het college van burgemeester en wethouders voor akkoord. Daarna wordt het gepresenteerd aan de buurt en iedereen die verder belangstelling heeft. Ook zal nog een ruimtelijke procedure doorlopen moeten worden om de woningbouw mogelijk te maken.

Verder gaan de jongeren binnenkort naar de notaris om van de CPO-groep officieel een vereniging te maken.

Heb jij ook belangstelling voor dit project?

Misschien is er binnen het plan nog plek voor andere jongeren. Ben jij tussen de 25 en 35, woon jij in Boskamp en heb je serieuze belangstelling voor een koopwoning op deze locatie? Of heb je binding met Boskamp en wil je graag weer op de Boskamp wonen? Stuur dan een e-mail naar cpo.boskamp@hotmail.com .

Meld je ook aan als je eerder al hebt aangegeven dat je belangstelling hebt. Je krijgt dan z.s.m. een inschrijfformulier waarin staat hoe en wanneer de verdere aanmelding verloopt.

Ook voor vragen over het CPO-project kun je via het zelfde mailadres contact opnemen met de CPO-groep.

Deel dit
Mail
Bellen