Nieuws

Nikkels/Bemog gaat woningen bouwen op Tellegenlocatie in Wijhe

Verkoop locatie Tellegen Wijhe Olst-Wijhe

Op de locatie van de voormalige Tellegenschool in Wijhe komen 25 nieuwbouwwoningen. Met het ondertekenen van de koopovereenkomst is de opdracht voor nieuwbouw aan de ontwikkelcombinatie Nikkels/Bemog een feit. 

Extra woonwagenstandplaatsen in Olst-Wijhe

Het college van B&W van Olst-Wijhe heeft besloten dat ze zeven extra woonwagenstandplaatsen wil realiseren: drie in Wijhe en vier in Olst. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de behoefte van woonwagenbewoners voor eigen standplaatsen. Deze standplaatsen zijn nu niet beschikbaar. 

Olst-Wijhe maakt werk van wonen

De woningdruk is hoog, ook in Olst-Wijhe. In onze Woonvisie 2022-2025 staat onze ambitie om de komende 10 jaar 1000 tot 1200 woningen te bouwen. Hoe we de visie uitvoeren, staat in het Uitvoeringsprogramma Woonvisie dat het college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe pas heeft vastgesteld.  

 

Voorbereidingen bouw flexwoningen gestart  

Startmoment flexwonen

Samen met SallandWonen bouwen we versneld 76 woningen, voor mensen die nú een woning nodig hebben. De voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels gestart. Op 29 maart was het feestelijke startmoment.  

Starterslening voor jouw eerste woning

Stel, je wilt voor het eerst een woning kopen maar de woonlasten zijn net te hoog voor jouw inkomen. Mogelijk biedt de Starterslening uitkomst. Deze Starterslening overbrugt dan het verschil tussen de koopsom van jouw eerste woning en het maximale bedrag dat je bij de bank kunt lenen.

Deel dit
Mail
Bellen