Nieuws

Olst-Wijhe blikt tevreden terug op de realisatie van onder meer 520 woningen

Vanaf 2022 heeft gemeente Olst-Wijhe de focus op wonen. Maar ook daarvóór had Olst-Wijhe aandacht voor woningbouw. Afgelopen week besloot het college om de raad voor te stellen om vier zogenaamde grondexploitatieprojecten financieel af te sluiten, waaronder drie woningbouwprojecten. In de projecten Zonnekamp Oost, Noorder Koeslag en Wesepe Woningbouw zijn in totaal 520 woningen voor naar schatting 1.300 (nieuwe) inwoners en diverse speelplekken gerealiseerd. Bedrijventerrein Meente Zuid kreeg er acht bedrijfskavels bij.

Gemeente en Bemog/Nikkels sluiten overeenkomst over herontwikkeling Tellegenlocatie in Wijhe

Gemeente en Bemog/Nikkels sluiten overeenkomst over herontwikkeling Tellegenlocatie in Wijhe Olst-Wijhe

Woensdag 8 november hebben de gemeente Olst-Wijhe, Nikkels Projecten en Bemog projectontwikkeling hun handtekening gezet onder een anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van de voormalige Tellegenschool in Wijhe.  In de overeenkomst staan de afspraken die nodig zijn om te komen tot 25 nieuwbouwwoningen op deze locatie.

Feestelijk moment flexwoningen

Feestmoment Flexwoningen Olst-Wijhe foto 1 (Fotograaf: Jan Amse)

We zijn trots op onze flexwoningen. Door goed samenwerken hebben 76 huishoudens in Olst-Wijhe een woonplek gekregen. Gemeente Olst-Wijhe en SallandWonen hebben door woningnood voorop te zetten dit in korte tijd samen gerealiseerd.

Omwonenden enthousiast over conceptvisie voor omgeving kerk aan Stationsweg Wijhe

Ingebrachte ideeën en aandachtspunten kunnen plan nóg beter maken

Gisteravond hebben de gemeente en de initiatiefnemers de concept gebiedsvisie Stationsweg Wijhe aan omwonenden laten zien. Hiervoor was een inloopbijeenkomst georganiseerd in de parochiezaal achter de St. Jozefschool. De initiatiefnemers presenteerden de plannen en stedenbouwkundig bureau SACON gaf korte presentaties. Naast veel positieve reacties hebben de initiatiefnemers meerdere aandachtspunten en ideeën opgehaald. Hiermee kan het plan mogelijk nóg beter worden gemaakt!

Gemeente wil meewerken aan woningbouw op bedrijventerrein in Wesepe

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om onder voorwaarden mee te willen werken aan het veranderen van het zogenaamde Meko-bedrijventerrein aan de Raalterweg 48-50 in Wesepe in een woonbuurt. Een particuliere initiatiefnemer heeft het terrein van de oude melkfabriek gekocht en wil hier woningen bouwen. Het college stelt als voorwaarde dat vóór de start van de nieuwbouwwerkzaamheden alle huidige bebouwing gesloopt is. Voor het ontwikkelen van de locatie is wijziging van het bestemmingsplan of omgevingsplan nodig.

Combineren van initiatieven biedt kwaliteitsimpuls voor Stationsweg in Wijhe

In de omgeving van de katholieke kerk aan de Stationsweg in Wijhe spelen verschillende ruimtelijke ontwikkelingen vlak bij elkaar. De gemeente heeft laten onderzoeken of er voor alle ontwikkelingen één plan kan komen. Nu ligt er een concept gebiedsvisie dat de kwaliteit van het gebied versterkt. Het college van burgemeester en wethouders én de initiatiefnemers zijn enthousiast. De visie kan alleen uitgevoerd worden als alle vier partijen daadwerkelijk meedoen! 

Deel dit
Mail
Bellen