Wengelerhoek | Wijhe

Nieuwe woonwijk Wengelerhoek in Wijhe

Het plangebied van de nieuwe woonwijk Wengelerhoek in Wijhe ligt tussen de Omloop, Zandhuisweg en Withuisweg. Op de grond in dit gebied hebben we als gemeente een voorkeursrecht gevestigd. Hiermee hebben we het eerste recht van koop op de grond, wanneer de eigenaar de grond wil verkopen. 

Eerst grond aankopen, dan ontwikkelen

Voordat we met de ontwikkeling van Wengelerhoek kunnen starten, moeten we eerst de grond gekocht hebben of over de ontwikkeling daarvan goede afspraken hebben gemaakt. .

Bouwfase 1a: 50 flexwoningen

In 2023 zijn in het plangebied, vooruitlopend op de nieuwbouw, 50 flexwoningen gebouwd voor mensen die nu een woning nodig hebben: starters, spoedzoekers en Oekraïense vluchtelingen.  De flexwoningen zijn huurwoningen in eigendom van SallandWonen; de openbare ruimte rondom deze woningen is van de gemeente.  Meer informatie over de flexwoningen lees je hier. [link: https://wonen.olst-wijhe.nl/flexwonen]

Ontwikkeling in drie bouwfasen: 1b, 2 en 3

  • We willen de woonwijk Wengerhoek in drie fasen ontwikkelen:
  • Fase 1a: 1,2 ha, is al ontwikkeld met de 50 flexwoningen)
  • Fase 1b: 6 ha, ruimte voor circa 200 woningen
  • Fase 2: 3,5 ha, ruimte voor circa 100 woningen
  • Fase 3: 9,1 ha

Voorafgaand aan de aankoop van de grond, starten we alvast met het maken van een stedenbouwkundig plan voor fase 1 en 2 van Wengelerhoek. Dat doen we in overleg met de direct aanwonenden. 

 

 

Deel dit
Mail
Bellen