Flexwonen | Olst-Wijhe

De woningmarkt staat onder grote druk, ook in Olst-Wijhe. We willen snel een oplossing bieden voor mensen die nu een woning nodig hebben. Daarom bouwen we samen met SallandWonen versneld 76 flexwoningen. De woningen zijn compact, duurzaam en energiezuinig. Alle woningen zijn sociale huurwoningen. Het is een regionaal product in samenwerking met Innovatiehub Salland uit Broekland.

Flexwonen is:

  • een flexibele woning (demontabel en verplaatsbaar)
  • een flexibele locatie (tijdelijk)
  • een flexibele procedure (snel en zorgvuldig)

Er komen 50 woningen op de nieuwbouwlocatie Wengelerhoek aan de zuidkant van Wijhe, tussen de Omloop en Zandhuisweg. En 26 woningen op de locatie Vink aan de zuidkant van Olst, tussen Olstergaard, de Aardehuizen en het spoor. De insteek is dat de woningen 10 jaar op deze plek blijven staan.  

Locatie Wengelerhoek is een beoogde nieuwbouwlocatie. Het bouwen van de flexwoningen op deze plek loopt vooruit op de reguliere nieuwbouw. De locatie waar de flexwoningen komen is in eigendom van de gemeente. 

Locatie Vink sluit aan op de woningbouw aan de zuidkant van Olst. De plek voor de woningen is in eigendom van de gemeente. 

Deel dit
Mail
Bellen