Stappenplan bouw en verbouw

Heb je bouwplannen en vraag jij je af of je hiervoor een omgevingsvergunning kunt krijgen? Doorloop dan het stappenplan.

Vooroverleg / schetsplan

Heb je plannen om te (ver)bouwen? Dan raden wij jou aan om jouw bouwplannen met een schetsplan aan ons voor te leggen. Wij toetsen jouw bouwplan aan het bestemmingsplan.

Past het bouwplan binnen het bestemmingsplan of kunnen we een ontheffing verlenen? Dan leggen we het plan voor aan de adviseur ruimtelijke kwaliteit. Lees meer over het voorleggen van het schetsplan. Als jouw bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan onderzoeken we de mogelijkheid om een ontheffing op het bestemmingsplan te verlenen.

Stap 1: de vergunningencheck

Ga eerst na of je voor jouw bouwplan een omgevingsvergunning nodig hebt (vergunningscheck). Ga naar Omgevingsloket online en voer jouw locatie in. Voer vervolgens jouw bouwplannen in en je ziet direct of je een vergunning nodig hebt.

In de brochures over Vergunningsvrij bouwen op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over het bouwen of verbouwen zonder vergunning. Heb je geen omgevingsvergunning nodig? Dan kun je meteen aan de slag.

Monumenten

Is jouw pand een monument of ligt het in het beschermd dorpsgezicht? Dan heb je vaak een omgevingsvergunning nodig. Wil je (ver)bouwen? Plan dan eerst een vooroverleg in en laat jouw plannen beoordelen door de medewerkers van ons team Leefomgeving. Weet je niet zeker of jouw pand een monument is? Raadpleeg eerst de monumentenlijst. Vraag bij ons na of jouw pand binnen de grenzen van het beschermde dorpsgezicht valt.

Stap 2: de bestemmingsplantoets

Heb je een omgevingsvergunning nodig? Dan toetsen wij jouw bouwplan aan allerlei wetten en regels. Ook aan het geldende bestemmingsplan.
Op de website Ruimtelijke Plannen vind je het bestemmingsplan dat geldt voor jouw gebied. Past jouw bouwplan niet binnen het geldende bestemmingsplan? Dan heb je een vergunning nodig om van het bestemmingsplan af te mogen wijken.

Stap 3: de welstandstoets

Verandert door jouw bouwplan het uiterlijk van het pand? Dan toetsen wij jouw bouwplan aan de Nota ruimtelijke kwaliteit. Ook reclameplannen worden getoetst.

Stap 4: bodemonderzoek

Vraag je een omgevingsvergunning aan voor het bouwen of verbouwen van een bouwwerk waar vaak mensen verblijven, zoals een woning of bedrijfsgebouw? Laat dan een (verkennend) bodemonderzoek uitvoeren. Een bodemonderzoek toont aan dat je gaat bouwen/verbouwen op niet verontreinigde grond.

Vraag aan onze medewerkers van team Leefomgeving of je een onderzoek moet laten uitvoeren. Een erkend en gecertificeerd bureau moet het onderzoek uitvoeren. Blijkt uit het bodemonderzoek dat de bodem niet geschikt is voor het beoogde gebruik. Dan is extra bodemonderzoek en soms bodemsanering noodzakelijk.

Stap 5: archeologisch onderzoek

In Olst-Wijhe bevinden zich een aantal archeologische gebieden. Wil je in zo’n gebied graven? Dan moet er eerst onderzocht worden of er archeologische resten aanwezig of te verwachten zijn. Is dat het geval, dan kunnen wij voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning. Vraag aan onze medewerkers van team Leefomgeving of je een archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren.

Stap 6: de Wet Natuurbescherming

Planten en dieren die dreigen uit te sterven, worden beschermd door de Wet Natuurbescherming. Lees over de mogelijkheden van ontheffing en vrijstelling van de Wet Natuurbescherming.

Stap 7: een omgevingsvergunning of vooroverleg aanvragen

Je kunt een vooroverleg aanvragen. Voldoet jouw bouwplan aan het bestemmingsplan en de welstandseisen? Vraag dan een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket online.

Stap 8: informeren

Wij adviseren jou, voordat je begint met bouwwerkzaamheden, de directe buren te informeren of in kennis te stellen van jouw plannen.

De aanvrager/vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de perceelgrenzen zoals door het Kadaster is aangegeven. Het onjuist aanleveren van de perceelgrenzen kan tot gevolg hebben dat er handhavend wordt opgetreden en uiteindelijk de vergunning wordt ingetrokken.

Oude dossiers inzien?

Wil je bouwdossiers inzien of heb je (oude) tekeningen nodig? Vraag deze informatie bij ons op, door het online contactformulier in te vullen. Kadastrale gegevens kun je opvragen via de website van het Kadaster.

Stap 9: 'Zon op bedrijfsdaken: ieder dak een zonnedak' 

De gemeente Olst-Wijhe stimuleert zon op dak. Lees meer over zon op bedrijfsdaken

Vragen over bouwen of verbouwen?

Neem contact op met onze medewerkers van team Leefomgeving.

Deel dit
Mail
Bellen