(Ver)bouwen

In ons digitaal loket vindt u een overzicht van alle producten en diensten rondom bouwen en verbouwen.

Woningwet

De Woningwet / Wabo bepaalt dat we bij (ver)bouwen het bouwplan onder andere moeten toetsen aan de gemeentelijke bouwverordening, het bestemmingsplan, de welstandseisen en het bouwbesluit.

Vooroverleg / schetsplan

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Dan raden wij u aan om uw bouwplannen met een schetsplan aan ons voor te leggen. Wij toetsen uw bouwplan aan het bestemmingsplan.

Als uw bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan onderzoeken we de mogelijkheid om een ontheffing op het bestemmingsplan te verlenen. Past het bouwplan binnen het bestemmingsplan of kunnen we een ontheffing verlenen? Dan leggen we het plan voor aan de adviseur ruimtelijke kwaliteit. U vindt informatie over het voorleggen van het schetsplan in ons Digitaal Loket.

 
Spring naar einde Spring naar begin