Stappenplan bouw en verbouw

Hebt u bouwplannen en vraagt u zich af of u hiervoor een omgevingsvergunning kunt krijgen? Doorloop dan het stappenplan.

Vooroverleg / schetsplan

Hebt u plannen om te (ver)bouwen? Dan raden wij u aan om uw bouwplannen met een schetsplan aan ons voor te leggen. Wij toetsen uw bouwplan aan het bestemmingsplan.

Als uw bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan onderzoeken we de mogelijkheid om een ontheffing op het bestemmingsplan te verlenen. Past het bouwplan binnen het bestemmingsplan of kunnen we een ontheffing verlenen? Dan leggen we het plan voor aan de adviseur ruimtelijke kwaliteit. U vindt informatie over het voorleggen van het schetsplan in ons Digitaal Loket.

Stap 1: de vergunningencheck

Ga eerst na of u voor uw bouwplan een omgevingsvergunning nodig hebt (vergunningscheck). Ga naar Omgevingsloket online en voer uw locatie in. Voer vervolgens uw bouwplannen in en u ziet direct of u een vergunning nodig hebt.
In de folders over Vergunningsvrij bouwen op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het bouwen of verbouwen zonder vergunning. Hebt u geen omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u meteen aan de slag.

Monumenten

Is uw pand een monument of ligt het in het beschermd dorpsgezicht? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning nodig. Wilt u (ver)bouwen? Plan dan eerst een vooroverleg in en laat uw plannen beoordelen door de medewerkers van team Leefomgeving. Weet u niet zeker of uw pand een monument is? Raadpleeg eerst de monumentenlijst. Vraag bij ons na of uw pand binnen de grenzen van het beschermde dorpsgezicht valt.

Stap 2: de bestemmingsplantoets

Hebt u een omgevingsvergunning nodig? Dan toetsen wij uw bouwplan aan allerlei wetten en regels. Ook aan het geldende bestemmingsplan.
Op de website Ruimtelijke Plannen vindt u het bestemmingsplan dat geldt voor uw gebied. Past uw bouwplan niet binnen het geldende bestemmingsplan? Dan hebt u een vergunning nodig om van het bestemmingsplan af te mogen wijken.

Stap 3: de welstandstoets

Verandert door uw bouwplan het uiterlijk van het pand? Dan toetsen wij uw bouwplan aan de Nota ruimtelijke kwaliteit. Ook reclameplannen worden getoetst.

Stap 4: bodemonderzoek

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het bouwen of verbouwen van een bouwwerk waar vaak mensen verblijven, zoals een woning of bedrijfsgebouw? Laat dan een (verkennend) bodemonderzoek uitvoeren. Een bodemonderzoek toont aan dat u gaat bouwen/verbouwen op niet verontreinigde grond. Vraag aan onze medewerkers van team Leefomgeving of u een onderzoek moet laten uitvoeren. Een erkend en gecertificeerd bureau moet het onderzoek uitvoeren. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u meer informatie en een lijst met erkende instellingen.
Blijkt uit het bodemonderzoek dat de bodem niet geschikt is voor het beoogde gebruik. Dan is extra bodemonderzoek en soms bodemsanering noodzakelijk.

Stap 5: archeologisch onderzoek

In Olst-Wijhe bevinden zich een aantal archeologische gebieden. Wilt u in zo’n gebied graven? Dan moet er eerst onderzocht worden of er archeologische resten aanwezig of te verwachten zijn. Is dat het geval, dan kunnen wij voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning. Vraag aan onze medewerkers van team Leefomgeving of u een archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren.

Stap 6: de Wet Natuurbescherming

Planten en dieren die dreigen uit te sterven worden beschermd door de Wet Natuurbescherming. Lees over de mogelijkheden van ontheffing en vrijstelling van de Wet Natuurbescherming.

Stap 7: een omgevingsvergunning of vooroverleg aanvragen

U kunt een vooroverleg aan aanvragen, aanvraagformulier hiervoor is op de website beschikbaar. Voldoet uw bouwplan aan het bestemmingsplan en de welstandseisen? Vraag dan een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket online.

Oude dossiers inzien?

Wilt u bouwdossiers inzien of hebt u (oude) tekeningen nodig? Vraag deze informatie bij ons op, door het online contactformulier in te vullen. Kadastrale gegevens kunt u opvragen via de website van het Kadaster.

Vragen over bouwen of verbouwen?

Neem contact op met onze medewerkers van team Leefomgeving.

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Stappenplan voor jongeren die op zichzelf willen gaan wonen Olst-Wijhe  pdf 174,0 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen