Bouwrijp maken Noorder Koeslag

Op 29 oktober starten we met het bouwrijp maken van Noorder Koeslag fase 3, gelegen tussen de Koestraat, Omloop en de Grutto. Hiermee bedoelen we dat het gebied zo wordt ingericht dat er asfasltwegen, riolering e.d. komen te liggen, waardoor daarna de bouw van woningen kan starten. De aannemer is Hoogeboom-Raalte.

Planning

Als alles volgens planning verloopt, is het terrein eind maart 2019 bouwrijp.

Bouwverkeer

Bouwverkeer rijdt tijdens de werkzaamheden vanaf de Omloop naar het werkterrein en maakt gebruik van de bouwweg parallel aan de Koestraat. Incidenteel kan het voorkomen dat bouwverkeer toch van de Koestraat gebruik moet maken.

Fietspad

Tijdens het werkzaamheden wordt het huidige fietspad tussen de Koestraat en de fietstunnel onder de Omloop opgebroken. Er wordt momenteel gekeken of er een tijdelijk fietspad aangelegd kan worden buiten het werkterrein. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen fietsers omgeleid worden via de Krijtenberg.

Gronddepot

De grond die vrijkomt tijdens werkzaamheden slaat de aannemer op in het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden. Een deel wordt tijdens de werkzaamheden afgevoerd en een deel wordt bewaard voor de inrichting van de groenstrook/ het natuurlijk speelgebied tussen de nieuwbouw en de Grutto

Overlast

De werkzaamheden kunnen voor de omwonenden enige overlast veroorzaken. Dit is helaas niet te voorkomen. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Informatie bouwrijp maken

Als u meer informatie wilt over het bouwrijp maken kunt u contact opnemen met Matthijs Bootsma, directievoerder van de gemeente Olst-Wijhe. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-10493487.

Vragen en/of klachten tijdens de uitvoering

Voor vragen en/of klachten over de uitvoering kunt u contact opnemen met Anton Akse uitvoerder van Hoogeboom-Raalte. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-19985335. Bij geen gehoor kan ook contact opgenomen worden met het algemene nummer van Hoogeboom-Raalte, tel. 0572-352250.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen