Woonnieuws

Inloopbijeenkomst inrichting De Vink 

Groen licht voor woningbouw op Tellegenlocatie

Het hing al even in de lucht maar het is nu zeker dat op de voormalige schoollocatie Tellegen in Wijhe 25 woningen worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en dus kan bouwcombinatie Bemog-Nikkels de plannen uitwerken en gaan bouwen. 

Uitgifte bouwkavels De Klimboom belangrijke stap in uitvoering gebiedsagenda Boskamp

Op de Boskamp werkt de gemeente samen met inwoners en stakeholders aan een gebiedsaanpak. Aanleiding vormen de verschillende vraagstukken die van invloed zijn op de leefbaarheid van de Boskamp. De gemeente werkt samen met verschillende partijen zoals SallandWonen, de kerk, Carinova, Belangengroep Beter Boskamp en de werkgroep Jong&Oud Olst-Wijhe. Een belangrijk onderdeel in de gebiedsaanpak is de gebiedsagenda, die de leidraad vormt voor toekomstige ontwikkelingen. Een van de punten uit de gebiedsagenda komt nu tot uitvoering. Vorige week heeft het college van burgemeester en wethouders namelijk het uitgifteprotocol voor de verkoop van bouwkavels op de plek van vroegere basisschool De Klimboom vastgesteld.

Op weg naar een definitieve gebiedsvisie voor Stationsweg Wijhe

De initiatiefnemers van de vier ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de katholieke kerk aan de Stationsweg in Wijhe kunnen aan de slag. Veel inwoners van Wijhe hebben vorig jaar gereageerd op de conceptvisie, die Stedenbouwkundig bureau SACON met de initiatiefnemers voor het gebied heeft gemaakt. Vanwege andere woningbouwprojecten in de gemeente heeft het even geduurd, maar binnenkort gaan de initiatiefnemers weer in gesprek om met de reacties en de aanbevelingen uit onderzoeksrapporten de conceptvisie te verbeteren.

Gemeente en Bemog/Nikkels sluiten overeenkomst over herontwikkeling Tellegenlocatie in Wijhe

Gemeente en Bemog/Nikkels sluiten overeenkomst over herontwikkeling Tellegenlocatie in Wijhe Olst-Wijhe

Woensdag 8 november hebben de gemeente Olst-Wijhe, Nikkels Projecten en Bemog projectontwikkeling hun handtekening gezet onder een anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van de voormalige Tellegenschool in Wijhe.  In de overeenkomst staan de afspraken die nodig zijn om te komen tot 25 nieuwbouwwoningen op deze locatie.

Openbare verkoop bij inschrijving Tellegen-locatie Wijhe

In juli 2021 besloot ons college van B&W om de Tellegen-locatie in Wijhe in verkoop te brengen voor woningbouw. Het is een mooie kans om op deze groene inbreidingslocatie in het centrum van Wijhe een duurzaam woningbouwplan te realiseren met respect voor de natuur. De woningen passen binnen het karakter van de wijk en het dorp en dragen bij aan de visie van de gemeente: ‘Een toekomstbestendige, eigenzinnige regionale woongemeente aan de IJssel’.

Onderzoek naar extra woningbouw op Noordmanshoek

Het college wil in overleg met Stichting De Noormandshoek een nader onderzoek doen naar realisatie van extra woningbouw (75-125 woningen) in het gebied Noordmanshoek in Wijhe. In de huidige plannen heeft de stichting circa 30 wooneenheden opgenomen. Op 4 oktober 2021 worden de ontwikkelingen rondom Noordmanshoek besproken in een beeldvormende raadsvergadering. 

Woningbouwplannen voor locatie Tellegen in Wijhe

Tellegen Wijhe

Door de fusie van basisscholen de Tellegen en de Peperhof in Wijhe staat het pand van de Tellegen leeg. Het schoolgebouw is overgedragen aan ons. Het college van B&W besloot in 2020 om deze locatie te herontwikkelen naar woningbouw en zoekt een partij om het gebied opnieuw in te richten. We vinden het belangrijk om zo snel mogelijk te starten met het verkoopproces. Niet alleen vanwege de woningschaarste, maar ook om de kans op sociale onveiligheid op deze locatie te verkleinen. Wat er de komende tijd met het gebouw gaat gebeuren is nog niet bekend. Daar hopen we over niet al te lange tijd meer duidelijkheid te geven.

Oudere berichten

Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Montagewoningen Olsterkampweg krijgen geen monument... 14 juni 2021 om 10:00
Kavels Olstergaard te koop 17 mei 2021 om 15:47
Start bouw Olstergaard in augustus 2021 12 mei 2021 om 11:30
Praat jij mee over de woonvisie van Olst-Wijhe? 01 april 2021 om 08:00
Weer stap dichterbij realisatie van 66 woningen op ... 19 januari 2021 om 16:43
Aanmelden nieuwsbrief Olstergaard 08 januari 2021 om 13:30
Nieuwe afspraken over wonen in Salland 11 december 2020 om 09:00
Provincie verleent vergunning voor Olstergaard 09 december 2020 om 10:19
Stikstofproblematiek vertraagt bouw Olstergaard 06 november 2020 om 11:15
Kavels Noorder Koeslag in de verkoop 19 augustus 2020 om 08:00
Ontwerp bestemmingsplan Olstergaard ter inzage 29 mei 2020 om 05:00
Natuur(lijk)positief bericht voor Olstergaard 03 december 2019 om 09:27
Deel dit
Mail
Bellen