Nieuwe kavels in de kavelwinkel

Wilt u zelf een huis bouwen in onze gemeente? Dat kan! Per 1 maart vindt u weer nieuwe kavels in onze kavelwinkel.

Wilt u zich inschrijven voor een woningbouwkavel? Lever het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier dan in samen met een betaling van € 50,00. Dit doet u tijdens openingstijden van de balies in het gemeentehuis of het Holstohus.

Als er op dezelfde dag meerdere inschrijvingen zijn voor dezelfde kavel, dan wordt er geloot (het tijdstip is dus niet bepalend, maar de dag van inschrijving). Het inschrijfformulier kunt u ook ophalen bij onze balies.

 

 

 

 

 

 

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen