Groen licht voor natuurinclusieve woonwijk Olstergaard

De planontwikkeling van de nieuwe woonwijk Olstergaard in Olst (voorheen proeftuin/unieke wijk voor morgen) kreeg op 25 maart groen licht van de gemeenteraad.

De komende maanden gaan wij samen met toekomstige bewoners van Olstergaard het plan ontwerpen. De unieke wijk voor jong en oud wordt ontwikkeld met respect voor de natuur, het landschap en de cultuurhistorie. Daarnaast is er oog voor klimaatverandering en moet de inrichting van de wijk zorgen dat de bewoners minder last hebben van verdroging, wateroverlast en hittestress.

De gemeenteraad toetst eind 2019 het definitieve ontwerp van de wijk aan de doelstellingen, ambities en financiële kaders. Er volgt dan ook een besluit over de realisatie van het plan. Op het moment dat de gemeenteraad het plan vaststelt, kunnen de laatste voorbereidingen worden getroffen. Tenslotte kunnen medio 2021 de bouwkavels verkocht worden. Dit alles onder voorbehoud van bezwaar- en beroepsprocedures op het bestemmingsplan.

Inschrijven voor Olstergaard

Mensen die écht in Olstergaard willen wonen en willen meedenken in het ontwerptraject van Olstergaard kunnen zich van 27 maart tot en met 12 april online inschrijven. Het ontwerptraject loopt van mei tot september 2019. Van de inschrijvers verwachten wij een actieve bijdrage en aanwezigheid bij bijeenkomsten.

Op de pagina Olstergaard leest u meer informatie.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen