Buren, bewoners en geïnteresseerden ontmoeten elkaar op inloopavond Olstergaard

Op donderdag 4 juli organiseerden wij een inloopavond over Olstergaard in het Holstohus. Het was een goed bezochte avond waar naaste buren, toekomstige bewoners en andere geïnteresseerden elkaar ontmoetten. Veel interesse was er voor de maquette van het plan dat ontwikkeld wordt met toekomstige bewoners.

 

Natuurinclusief en circulair

In het gebied speelt het natuurinclusieve concept de hoofdrol. We verweven de natuur in het dagelijks leven en houden er rekening mee. Zo komt er onder andere aandacht voor de manier waarop men samenleeft met elkaar, het elkaar ontmoeten en hoe we in deze wijk omgaan met klimaatveranderingen. Ook wordt circulair bouwen belangrijk in deze wijk. Dit betekent dat grondstoffen, producten en goederen slim gebruikt worden zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden: een gesloten kringloop.

 

Vaststellen plan

 

De gemeenteraad toetst eind 2019 het definitieve ontwerp van de wijk aan de doelstellingen, ambities en financiële kaders. Er volgt dan ook een besluit over de realisatie van het plan. Op het moment dat de gemeenteraad het plan vaststelt, kan het plan worden vervolgd. Tenslotte kunnen 2020-2021 de bouwkavels verkocht worden. Dit alles onder voorbehoud van bezwaar- en beroepsprocedures op het bestemmingsplan.

Meer weten?

Lees alles over de ontwikkelingen in Olstergaard.

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen