Nieuwe afspraken over wonen in Salland

De gemeenten Raalte en Olst-Wijhe, Huurdersvereniging Salland, Huurdersbelangen Salland en SallandWonen hebben voor 2021 afspraken gemaakt over de sociale huurwoningen in Salland. Er zijn afspraken gemaakt over thema’s zoals beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid, leefbaarheid in wijken, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.

Gemeente Raalte

Voor de gemeente Raalte betekent dit bijvoorbeeld dat SallandWonen in 2021 inzet op nieuwbouw op verschillende locaties.  Op de locatie de Haarstraat in Heino zijn onlangs 6 woningen opgeleverd.  Ook wordt er gebouwd op de locaties Salland II in Raalte en Marissink in Nieuw Heeten. Daarnaast worden afspraken gemaakt over woningbouw in Heino en Luttenberg.

Gemeente Olst-Wijhe

Begin 2021 rondt SallandWonen de transformatie af van Oudheidskamer. In het karakteristieke pand worden 6 huurappartementen gerealiseerd. Wat betreft nieuwbouw wordt ingezet op het Abersonterrein en de wijk Olstergaard in Olst.  Daarnaast staat sloop-nieuwbouw op de planning voor de locatie Olsterkampweg. Daarvoor wordt een bestemmingsplan ontwikkeld. SallandWonen en de gemeente verkennen de mogelijkheden voor sociale woningbouw op de scholenlocaties (Tellegenschool in Wijhe en de schoollocatie die vrijkomen in Olst). In de wijk Broekslag gaat SallandWonen aan de slag met woningverbetering en investeert de gemeente in de kwaliteit van de wijk in samenspraak met de bewoners.

Blijvende inzet beschikbaarheid, voorkomen van schulden en duurzaamheid

Begin 2020 zijn we geconfronteerd met de coronacrisis, waarvan de effecten op de woningmarkt nog niet geheel te overzien zijn. Op dit moment zien we al wel een toenemende druk op de (huur)woningmarkt. SallandWonen neemt daarom in 2021 de nodige maatregelen om meer huurwoningen beschikbaar te krijgen.  Zo worden er meer woningen nieuw gebouwd dan eerder gepland, maar wordt daarnaast ook gekeken naar slimme manieren om meer woningzoekenden te helpen. Zo wordt onder starters geïnventariseerd of er belangstelling is voor het gezamenlijk huren van een grotere woning. Verder zijn er afspraken gemaakt over de inzet op vermindering en voorkoming van schuldenproblematiek.

SallandWonen verwacht dat door de coronacrisis meer huurders moeite krijgen om de huur te betalen. Juist in deze tijd is het van belang om samen tijdig naar oplossingen te zoeken en maatwerk te leveren. Daarbij wordt in de gemeente Raalte de Voorzieningenwijzer opnieuw ingezet. Met de voorzieningenwijzer krijgen inwoners inzicht in waar ze op vaste lasten kunnen besparen.

Voor beide gemeenten geldt dat ook de inzet op verduurzaming wordt voortgezet. Het doel om voor eind 2020 een gemiddeld energielabel B te halen voor de huurwoningen van SallandWonen is bereikt. Het nieuwe doel is dat alle huurwoningen van SallandWonen  in 2027 gemiddeld het energielabel A hebben. Dit draagt niet alleen bij aan vermindering van de CO2 uitsloot en vergroten van het wooncomfort, maar levert ook kostenbesparing op voor de huurders.

De afspraken bevestigen de constructieve samenwerking tussen de gemeenten, de huurdersorganisaties en SallandWonen.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen