Ontwerp bestemmingsplan Olstergaard ter inzage

Voor de nieuwe natuurinclusieve en circulair te bouwen woonwijk Olstergaard in Olst legt het college van B en W van 4 juni 2020 tot en met 15 juli 2020 een ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van de duurzame wijk, met maximaal 80 woningen, met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen, mogelijk.

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan Olstergaard ligt het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling ter inzage. Hiermee heeft het college zich ervan verzekerd dat de gebiedsontwikkeling Olstergaard geen negatieve milieueffecten heeft op de omgeving.

In de periode van 4 juni tot en met 16 juli kan men zienswijzen indienen.

De eventuele zienswijzen behandelt wij, waarna de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt. Daarna leggen we het bestemmingsplan nog een keer zes weken ter inzage en kan eventueel beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Als er geen bezwaar- en beroepsprocedures ingediend zijn, verwachten wij in oktober een onherroepelijk bestemmingsplan te hebben. Dan kunnen wij starten met het bouwrijp maken van Olstergaard. Dit is naar verwachting klaar in het voorjaar van 2021.

Eind september 2020 hopen wij de kavels die nog vrij zijn in de verkoop te kunnen brengen. Dan zal ook het kavelplan met de nog vrije kavels beschikbaar zijn voor geïnteresseerden.

In Olstergaard wordt een groene en duurzame inrichting van de openbare ruimte erg belangrijk, naast uiteraard het bouwen van unieke, duurzame woningen. Lees er alles over op onze pagina Olstergaard.

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen