Onderzoek naar extra woningbouw op Noordmanshoek

Het college wil in overleg met Stichting De Noormandshoek een nader onderzoek doen naar realisatie van extra woningbouw (75-125 woningen) in het gebied Noordmanshoek in Wijhe. In de huidige plannen heeft de stichting circa 30 wooneenheden opgenomen. Op 4 oktober 2021 worden de ontwikkelingen rondom Noordmanshoek besproken in een beeldvormende raadsvergadering. 

Stichting De Noordmanshoek wil het gebied Noordmanshoek duurzaam ontwikkelen, samen met inwoners en andere partners. De Noordmanshoek kan een ontmoetingsplek zijn voor inwoners, er zijn economische kansen voor lokale ondernemers en agrariërs, en het landgoed moet inspiratie en educatie gaan bieden op het gebied van duurzaam leven, wonen en eten. Goed Veur Mekare is in het gebied nu al bezig met de realisatie van een zonnepark.  

Het college van burgemeester en wethouders kan in principe instemmen met de plannen van de stichting. Die passen bij onze focus om de komende jaren door te groeien als toekomstbestendige eigenzinnige woongemeente aan de IJssel. Er is echter veel behoefte aan extra woningbouw in Wijhe, maar op dit moment zijn er weinig mogelijkheden. Daarom heeft het college de stichting gevraagd om nader te onderzoeken of er meer woningen in de plannen kunnen worden opgenomen. De stichting heeft aangegeven hieraan mee te willen werken voor zover deze plannen passen binnen de visie en doelstellingen van de stichting. Dit is besproken met het college. Stichting De Noordmanshoek zal dit onderzoek uitvoeren in co-creatie met ons. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te stemmen en hiervoor gelden beschikbaar te stellen.  

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen