Openbare verkoop bij inschrijving Tellegen-locatie Wijhe

In juli 2021 besloot ons college van B&W om de Tellegen-locatie in Wijhe in verkoop te brengen voor woningbouw. Het is een mooie kans om op deze groene inbreidingslocatie in het centrum van Wijhe een duurzaam woningbouwplan te realiseren met respect voor de natuur. De woningen passen binnen het karakter van de wijk en het dorp en dragen bij aan de visie van de gemeente: ‘Een toekomstbestendige, eigenzinnige regionale woongemeente aan de IJssel’.

Gemeente Olst-Wijhe zoekt ontwikkelaars

De gemeente daagt geïnteresseerde ontwikkelaars uit om een plan te maken en een bieding uit te brengen. Ontwikkelaars kunnen zich inschrijven via een openbare verkoopprocedure. De gemeente kiest voor het beste plan in combinatie met het beste bod voor de plek.

Gebied en ligging

Het plangebied bestaat uit de locatie Tellegenschool en eventueel een deel van het naastgelegen grasveld. Het gebied ligt aan Achter de Hoven 37 in het centrum van Wijhe ten westen van de Langstraat en op korte afstand van de rivier de IJssel.

Biedboek 

Het college van B&W stelde vast dat de locatie wordt ontwikkeld naar woningbouw met specifieke aandacht voor starters en senioren in koop en huur. Voor de verkoop van locatie Tellegen is een Biedboek opgesteld met kaders en uitgangspunten waarbinnen het terrein ontwikkeld kan worden. Daarnaast bevat het Biedboek de voorwaarden en bepalingen voor het (verkoop)proces en een planning. 

De inschrijving start 10 juni 2022 (op inschrijving)

De gemeente is op zoek naar het beste plan in combinatie met het beste bod voor locatie Tellegen. De beoordeling vindt plaats op basis van het Biedboek. Iedere partij mag een inschrijving doen als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden wordt de inschrijving niet geaccepteerd en uitgesloten van de verdere procedure.  Bekijk het Biedboek voor de voorwaarden. 

Contact 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met Natasja Hulsebos via n.hulsebos@olst-wijhe.nl of via 06-10010966.

Deel dit
Mail
Bellen