Gemeente en Bemog/Nikkels sluiten overeenkomst over herontwikkeling Tellegenlocatie in Wijhe

Woensdag 8 november hebben de gemeente Olst-Wijhe, Nikkels Projecten en Bemog projectontwikkeling hun handtekening gezet onder een anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van de voormalige Tellegenschool in Wijhe.  In de overeenkomst staan de afspraken die nodig zijn om te komen tot 25 nieuwbouwwoningen op deze locatie.

Het college van burgemeester en wethouders besloot anderhalve week geleden om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken. In de getekende overeenkomst zijn onder andere afspraken vastgelegd over de openbare ruimte, het stedenbouwkundig en inrichtingsplan, het woningbouwprogramma, woon- en leefklimaat, en financiële zaken rondom de herontwikkeling. 

Wijziging bestemmingsplan

Voor de herontwikkeling is wijziging van het bestemmingsplan nodig. Gisteravond konden omwonenden en andere geïnteresseerden het nieuwbouwplan en het ontwerp bestemmingsplan bekijken en vragen stellen over het plan en de procedure. Vanaf donderdag 16 november ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Dan kunnen inwoners hun officiële reactie (zienswijze) geven op de plannen. 

Hoe gaat het verder?

Wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld, kunnen Nikkels Projecten/Bemog Projectontwikkeling het bouwplan verder uitwerken en realiseren. De verkoop van de woningen zal naar verwachting medio 2024 plaatsvinden. Het is de bedoeling dat er medio 2025 gestart wordt met de bouw van de woningen.  

Nieuwbouwplan

Op de voormalige schoollocatie komen 25 nieuwbouwwoningen voor onder andere starters en senioren. Het eerste ontwerp voor de herontwikkeling van de schoollocatie is met de waardevolle reacties van omwonenden verfijnd en aangepast. Nu ligt er een mooi plan voor de locatie (zie de projectwebsite www.tellegenpark.nl).

Deel dit
Mail
Bellen