Wijzigen bestemmingsplan voor woningbouw achter A. Bosschool in Wesepe

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de bestemming van de grond achter de A. Bosschool in Wesepe te wijzigen van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Hiermee komt een einde aan de intensieve veehouderij aan de Dominee E. Kreikenlaan 5 en 7 en wordt woningbouw op deze plek mogelijk. De gemeenteraad behandelt het voorstel in de raadsvergadering van 26 februari.

De  initiatiefnemer wil op het terrein achter de A. Bosschool 12 woningen bouwen: een vrijstaande, een drie-onder-één kap, een rij van vier starterswoningen en een rij van vier sociale huurwoningen. Hiervoor wordt de voormalige kippenschuur van circa 1.100 m2 aan de Kreikenlaan gesloopt. Dit betekent het einde van de intensieve veehouderij op deze plek; alleen akkerbouw blijft over. Het bouwplan draagt bij aan de behoefte aan woningen in Wesepe en lost meteen een milieuknelpunt van een intensieve veehouderij nabij een kern op.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voor het mogelijk maken van de kleinschalige woningbouw heeft eind 2023 ter inzage gelegen. Wanneer de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld en er geen beroep wordt ingediend, kan de initiatiefnemer aan de slag met de bouwplannen.

Deel dit
Mail
Bellen