Op weg naar een definitieve gebiedsvisie voor Stationsweg Wijhe

De initiatiefnemers van de vier ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de katholieke kerk aan de Stationsweg in Wijhe kunnen aan de slag. Veel inwoners van Wijhe hebben vorig jaar gereageerd op de conceptvisie, die Stedenbouwkundig bureau SACON met de initiatiefnemers voor het gebied heeft gemaakt. Vanwege andere woningbouwprojecten in de gemeente heeft het even geduurd, maar binnenkort gaan de initiatiefnemers weer in gesprek om met de reacties en de aanbevelingen uit onderzoeksrapporten de conceptvisie te verbeteren.

Wat staat er in de concept gebiedsvisie? 

De concept gebiedsvisie combineert vier ruimtelijke initiatieven in de omgeving van de katholieke kerk aan de Stationsweg in een samenhangend plan. Door eigendomsgrenzen los te laten, ontstaat er een aantrekkelijk woongebied met circa 35 tot 40 woningen. Door te kiezen voor een park kunnen we de kwaliteit van het gebied versterken.

Wat zijn de reacties op de concept gebiedsvisie? 

Uit de reacties op de concept gebiedsvisie voor de Stationsweg in Wijhe blijkt steun voor de visie. Men is blij met de nadruk op groen en de combinatie van de initiatieven. Er zijn wel zorgen over de aansluiting van de nieuwe gebouwen op de bestaande omgeving door de hoogte en de grootte van de hofwoningen en appartementencomplexen. De respondenten missen speelplekken voor kinderen en willen meer duidelijkheid over verkeers- en parkeeroplossingen. De ideeën voor de invulling van de kerk variëren van culturele tot maatschappelijke functies of woningbouw. Er is een roep om inwonerparticipatie en aandacht voor het behoud van het karakteristieke straatbeeld. Bekijk hier een samenvatting van alle reacties 

Hoe gaat het verder?   

Binnenkort gaan SACON en de initiatiefnemers in gesprek om met de reacties en de uitkomst van de onderzoeken de concept gebiedsvisie verder te verbeteren. Daarna neemt het college van B&W een besluit om de aangepaste visie als definitieve gebiedsvisie Stationsweg Wijhe vast te stellen. De definitieve gebiedsvisie delen we daarna met de omwonenden.

De gebiedsvisie voor de omgeving Stationsweg is geen definitief inrichtings- en woningbouwplan. Wanneer de vier partijen daadwerkelijk meedoen, gaan zij ieder op basis van de gebiedsvisie een woningbouwplan met een passende beeldkwaliteit maken.      

Deel dit
Mail
Bellen