Groen licht voor woningbouw op Tellegenlocatie

Het hing al even in de lucht maar het is nu zeker dat op de voormalige schoollocatie Tellegen in Wijhe 25 woningen worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en dus kan bouwcombinatie Bemog-Nikkels de plannen uitwerken en gaan bouwen. 

Om de nieuwbouw mogelijk te maken, moest de locatie de bestemming ‘Wonen’ krijgen. Het ontwerp bestemmingsplan hiervoor lag eind 2023 zes weken ter inzage. Er kwam één zienswijze binnen. Aan de hand hiervan stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan met wijziging in de toelichting vast. Er is daarop geen beroep ingesteld. Daarmee is het bestemmingsplan nu onherroepelijk. Bemog - Nikkels ontwikkelingscombinatie gaat het bouwplan nu verder uitwerken en de woningen bouwen. 

Start verkoop woningen

De verkoop van de woningen gebeurt naar verwachting vlak na komende zomervakantie. Volgens planning wordt het voormalige schoolgebouw later dit jaar gesloopt en start de bouw van de woningen begin 2025. 

De 25 woningen die op deze plek komen, zijn onder andere bestemd voor senioren en starters. 
Er komen 9 appartementen op een deel van het huidige grasveld en 16 woningen op de locatie van de Tellegenschool. 

Wethouder Blind: “Goed dat er nu zekerheid is en er woningen op deze locatie gebouwd gaan worden. Zeker in Wijhe is de behoefte aan woningen groot, dus de nieuwbouw op deze plek is meer dan welkom.”  

Meer informatie over de verkoop van de woningen is binnenkort te vinden op www.tellegenpark.nl. Om op de hoogte te worden gebracht van de verkoop en de ontwikkelingen op de locatie kan men zich aanmelden als geïnteresseerde op voornoemde site.

Deel dit
Mail
Bellen