Gemeente Olst-Wijhe ziet kansen voor woningsplitsing

Wij kijken voortdurend naar mogelijkheden om meer woningen te realiseren. Vooral de verzoeken om woningsplitsing lijken kansrijk. Daarom hebben wij hiervoor nieuw beleid gemaakt.

In lijn met de ambitie voor 1000-1200 nieuwe woningen in de periode 2022-2032, heeft de gemeenteraad eind vorig jaar de motie Woningsplitsing aangenomen. Het beleid dat nu is uitgewerkt, biedt meer ruimte en duidelijkheid over woningsplitsing in Olst-Wijhe.

Wethouder Marcel Blind: “Als mensen plannen hebben om hun (koop)woning op te splitsen, staan we daar in de basis positief tegenover. Want elke woning die we extra beschikbaar hebben, is er één. Temeer omdat er bij jongeren veel behoefte is aan compacte en betaalbare woningen. Van oudere inwoners horen we dat zij vooral behoefte hebben aan een kleinere woning, vlakbij voorzieningen. Woningsplitsing biedt mooie kansen om in die behoefte van onze inwoners te voorzien. Naast de mogelijkheden voor woningsplitsing in de kernen, hebben we ook beleid gemaakt voor woningsplitsing in het buitengebied. Daar werkt het net wat anders, omdat we daar te maken hebben met het inpassen van wonen in een landelijke omgeving. In de basis zeggen we ook daar ‘ja’ tegen woningsplitsing als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.” De voorwaarden voor woningsplitsing in het buitengebied staan in de handreiking KGO die de gemeente Olst-Wijhe onlangs heeft gemaakt en begin juli op de website van de gemeente wordt gepubliceerd. 

Olst-Wijhe zet in op 1000-1200 nieuwe woningen in de periode 2022-2032. Naast extra woningen zet de gemeente in op een goede mix van verschillende soorten woningen, voor verschillende doelgroepen, sociaal en inclusief, duurzaam, klimaatadaptief en natuurinclusief.

Deel dit
Mail
Bellen