Stikstofproblematiek vertraagt bouw Olstergaard

Veel bouwprojecten in Nederland hebben nog steeds te maken met de problematiek rondom stikstof.

Telkens zijn er nieuwe ontwikkelingen, zoals nu de nieuwste update van het stikstofrekensysteem AERIUS. Hierdoor hebben wij voor zowel de aanlegfase en het wonen in Olstergaard een vergunning (voor stikstof) nodig. De provincie moet deze afgeven en hoopt dat voor het eind van het jaar te doen, waarna de vergunning nog zes weken ter inzage moet liggen.

Het college loopt vooruit op de verwachte vergunning van de provincie om het tijdverlies voor de toekomstige bewoners te beperken. Zo kunnen zij zo snel mogelijk hun woning gaan bouwen. Het college van b&w besloot dinsdag 3 november om de aannemer alvast opdracht te geven en te starten met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van Olstergaard. Dan kunnen wij, als de vergunning onherroepelijk is, direct van start met de werkzaamheden.

Toekomstige bewoners van het nieuwbouwproject moeten nog wat langer geduld hebben voordat zij hun droomwoning kunnen bouwen.De verwachting was dat zij in april 2021 konden starten. Dit lijkt nu zo’n twaalf weken langer te duren. Komt de vergunning van de Provincie nog later, dan hebben de toekomstige bewoners meer vertraging. Zij kunnen namelijk pas na het bouwrijp maken gaan bouwen.

Meer informatie over Olstergaard.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen