Woningbouwplannen voor locatie Tellegen in Wijhe

Door de fusie van basisscholen de Tellegen en de Peperhof in Wijhe staat het pand van de Tellegen leeg. Het schoolgebouw is overgedragen aan ons. Het college van B&W besloot in 2020 om deze locatie te herontwikkelen naar woningbouw en zoekt een partij om het gebied opnieuw in te richten. We vinden het belangrijk om zo snel mogelijk te starten met het verkoopproces. Niet alleen vanwege de woningschaarste, maar ook om de kans op sociale onveiligheid op deze locatie te verkleinen. Wat er de komende tijd met het gebouw gaat gebeuren is nog niet bekend. Daar hopen we over niet al te lange tijd meer duidelijkheid te geven.

We willen op deze locatie woningbouw mogelijk maken. Het college van burgemeester en wethouders besloot dit in 2020 en gaf opdracht te onderzoeken wat past op deze plek en dit verder uit te werken. De locatie wordt via een openbare biedprocedure in de markt gezet, waarvoor ontwikkelaars zich in het najaar kunnen inschrijven met een bod en een plan voor het terrein. Daarna volgt een selectie op prijs en kwaliteit. We willen in ieder geval een mix van woningen opnemen, zoals betaalbare koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen, zoals starters, senioren (levensloopbestendig) en gezinnen.  

Parkachtige setting

Het is de bedoeling om ook een deel van het naastgelegen grasveld op te nemen in het plan. De parkachtige uitstraling van het gebied willen we zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk versterken. Belangrijke punten daarvoor zijn:

  • Klimaatadaptatie: de woonomgeving geschikt maken voor klimaatverandering
  • Biodiversiteit: variatie in planten en dieren/insecten
  • Spelen: plaatsen van speelvoorzieningen en een gras/voetbalveld
  • Ontmoeten: ruimte inrichten om elkaar te ontmoeten

Wat leeft er?

Op 13 september is er een inloopbijeenkomst voor omwonenden en andere geïnteresseerden. De avond is bedoeld om informatie te geven aan de omwonenden, maar ook om te horen wat zij belangrijk vinden, waar ze zich zorgen over maken en welke kansen zij zien voor de locatie. De reacties nemen we, waar mogelijk, mee in het programma van eisen voor de ontwikkelaars. Vanaf 8 september staat op onze website alle beschikbare informatie. Ook staat daar een reactieformulier die iedereen die iets mee wil geven voor deze locatie kan invullen.

Planning

Als het programma van eisen opgesteld is, kunnen ontwikkelaars zich inschrijven. Als onderdeel hiervan maken zij onder andere schetsen voor de locatie. Deze worden gedeeld met de omwonenden, zodat ook zij hierover een mening kunnen geven. We hopen dat de ontwikkelaar begin 2022 aan de slag kan met de verdere uitwerking van het plan voor de locatie de Tellegen. Daarbij moet deze partij de omwonenden meenemen in zowel de plannen als de uitwerking hiervan.

Op de hoogte blijven

Je kunt je ook alvast aanmelden voor de nieuwsbrief Tellegen. Zo blijf je automatisch op de hoogte. 

Vragen?

Voor vragen over de locatie Tellegen kun je contact opnemen met Natasja Hulsebos of Shirley Veldhuis via telefoonnummer 14 0570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen